1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศ

  • เบอร์ 045-321523 หรือ 061-5230983 -

     ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.


เว็บไซต์ รายงานสถานการณ์ โควิด-19 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

กิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นและกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพส่งเสริมการออกกำลัง ประจำปี 2563

วันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ สนามทุ่งคำน้ำแซบ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นและกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพส่งเสริมการออกกำลัง ประจำปี 2563 โดยมีแบ่งเป็น 4 กลุ่มสี ได้แก่ สีส้ม , สีชมพู , สีม่วง  และสีฟ้า เข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาสนุกจำนวน 6 ชนิดกีฬา โดยการแข่งขั้นคู่วันที่ 6 มีนาคม 2563 กีฬาเบตอง,วิ่งผลัดผสม และยิงจุดโทษ ซึ่งบรรยากาศการแข่งขันกีฬา และกองเชียร์เต็มไปด้วยความสนุกสนานเฮฮา

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาและพัฒนาบุคลากร หลักสูตร “การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากร” ประจำปี 2563

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาและพัฒนาบุคลากร หลักสูตร “การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากร”  ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2563 จำนวน 2 วัน


Read Article

งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพ เฝ้าระวังและป้องกันโรค ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2563

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพ เฝ้าระวังและป้องกันโรค ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2563 แก่อาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองวารินชำราบ และประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีความรู้เรื่องโรคต่างๆ และความรู้ด้านสุขภาพ และเฝ้าระวังและป้องกันโรคในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

ต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเม็ง จังหวัดขอนแก่น เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบนำโดยนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางรุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล,นางศิรินญา รัตนะกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  และจ่าเอกประกาศ ตระการไทย  รก.หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร, สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล, เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเม็ง จังหวัดขอนแก่น

Read Article

เวทีประชุมประชาคมระดับเมือง เพื่อทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 – 2565 ) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไข ฉบับที่ 1

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 ณ หอประชุมประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดเวทีประชุมประชาคมระดับเมือง เพื่อทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 – 2565 ) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไข ฉบับที่ 1  โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำแผนพัฒนาห้าปี เพื่อให้เกิดสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้แทนในแต่ละชุมชนได้พิจารณาถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของชุมชนแต่ละชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


นโยบาย ผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจิตอาสา อุทกภัย

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 20 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting