1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ภาพบรรยากาศ ตลาด“น้ำโจ้กสุขใจ”สะท้อนวิถีชีวิต วัฒนธรรมและอัตลักษณ์เมืองวารินชำราบ วันพุธ


วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บริเวณสวนสาธารณะน้ำโจ้ก ประชาชนต่างพากันมาเดินจับจ่ายซื้อของในตลาด “น้ำโจ้กสุขใจ” สะท้อนวิถีชีวิต วัฒนธรรมและอัตลักษณ์เมืองวารินชำราบ  ซึ่งมีสินค้าชุมชนทั้งของกินของใช้ให้เลือกซื้อกว่า 50 ร้านค้า จาก 28 ชุมชนวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บริเวณสวนสาธารณะน้ำโจ้ก ประชาชนต่างพากันมาเดินจับจ่ายซื้อของในตลาด “น้ำโจ้กสุขใจ” สะท้อนวิถีชีวิต วัฒนธรรมและอัตลักษณ์เมืองวารินชำราบ  ซึ่งมีสินค้าชุมชนทั้งของกินของใช้ให้เลือกซื้อกว่า 50 ร้านค้า จาก 28 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ  

ทั้งนี้ ตลาด “น้ำโจ้กสุขใจ” เป็นโครงการภายใต้การสนับสนุนจากโครงการวิจัย  "การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรม : กรณีศึกษาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี"  จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.), มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเทศบาลเมืองวารินชำราบ เปิดให้บริการทุกวันพุธ และวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ณ สวนสาธารณะน้ำโจ้ก  มาเที่ยว ชิม ช็อป สินค้าของชาวชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น บนพื้นฐานของวัฒนธรรมชุมชน

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  กองสวัสดิการและสังคม

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting