1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

นายยุทธพล พันธุ์เพ็ง ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี ได้เดินทางมาแนะนำการรับและดูแลหีบบัตร

วันที่ 18  มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายยุทธพล พันธุ์เพ็ง ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี ได้เดินทางมาแนะนำและสอบถาม การทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง สอบถามการรับหีบบัตร ,การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประทับตราบัตรเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาหีบบัตร โดยมีนางศิรินญา รัตนะกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป พร้อมด้วยนายทรงยศ แสนทวีสุข หัวหน้าฝ่ายปกครอง ให้การต้อนรับ
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน  เลือกตั้งเทศบาล 2564

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting