1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง(คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งและผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง)

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง(คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งและผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ โดยได้รับเกียรติจากนายพันธ์ศรี พลศรี ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองวารินชำราบ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำเทศบาลเมืองวารินชำราบ และหัวหน้าส่วนการงาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง(คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งและผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ  และทบทวนหน้าที่ก่อนฝึกปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากพันตรีอรรถพร คำศรีสุข วิทยากรจังหวัดอุบลราชธานี , นางรุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และนายทรงยศ แสนทวีสุข หัวหน้าฝ่ายปกครอง มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการอบรมในครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
  เลือกตั้งเทศบาล 2564

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting