1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

สํานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ตรวจเยี่ยมศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายแก่ประชาชนเทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวพรทิพย์ บุตรภักดิ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ในการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิและกฎหมายแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ และเสนอแนะแนวทางในการให้ความช่วยเหลือทางด้านข้อกฎหมายสำหรับประชาชนแก่เทศบาล โดยมีนางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล รักษาการปลัดเทศบาล พร้อมด้วยนางเนาวรัตน์ พุ่มแก้ว ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน  และนายธนพล สุรพรรค ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการให้การต้อนรับ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting