1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ร่วมประชุมหารือและแนวทางปฏิบัติการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปี2560

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล รักษาการปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน ร่วมกับ ชมรมสือมวลชนสีขาว ,สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี สาขาวารินชำราบ และสำนักงานตำรวจภูธรวารินชำราบ ได้ร่วมประชุมหารือและแนวทางปฏิบัติการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปี2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้กับร้านค้าเด็กและเยาวชน ได้รู้ข้อกฎหมาย ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  กองสาธารณสุขฯ

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting