1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ สนับสนุนเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดขบวนรถไฟรับส่งผู้ป่วยโครงการ"รับพี่น้องมารักษา คุมเชื้อไม่กระจาย ปลอดภัย/อุ่นใจทุกครัวเรือน"


วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 20.45 น. ณ สถานีรถไฟจังหวัดอุบลราชธานี นางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นางสาวชนัญญา ศุภลักษณ์ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ และนางสาวทพิดา สุยคำไฮ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุบลราชธานี ทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อขบวนรถไฟรับส่งผู้ป่วยโครงการ"รับพี่น้องมารักษา คุมเชื้อไม่กระจาย ปลอดภัย/อุ่นใจทุกครัวเรือน" ตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมี นายเกริกชัย ผ่องแพ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นายสัมพันธ์ กุลพร สาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ และเจ้าหน้าที่สถานีรถไฟอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ/กองวิชาการและแผนงาน  กองสาธารณสุขฯ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting