1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

รับมอบน้ำดื่ม พัดลม และหมอน จากตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อนำไปส่งมอบให้แก่ศูนย์พักคอยเพิ่มทองอินทร์บริรักษ์

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.30 น. นายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วย นางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เป็นตัวแทนเทศบาลเมืองวารินชำราบ รับมอบน้ำดื่ม พัดลม และหมอน จากตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนางศศิธร แจ่มวัย ประธานกรรมการชุมชนชลประทาน เพื่อนำไปส่งมอบให้แก่ศูนย์พักคอยเพิ่มทองอินทร์บริรักษ์ ตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ ในการสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ และสนับสนุนสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่ผู้ป่วยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

  กองสาธารณสุขฯ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting