1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ สนับสนุนเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดรถบัสรับผู้ป่วยกลับมารักษาตัวที่จังหวัดอุบลราชธานีเทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นางสาวชนัญญา ศุภลักษณ์ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ และนางสาวทพิดา สุยคำไฮ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ ร่วมด้วยนายธนพล สุระพรรค หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน ได้นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อรถบัสรับผู้ป่วยจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดกลับมารักษาตัวที่จังหวัดอุบลราชธานี ตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พร้อมทั้งสนับสนุนรถขยายเสียงในการประชาสัมพันธ์ ณ ลานสวนสนาม มทบ. 22

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ / กองวิชาการและแผนงาน  กองสาธารณสุขฯ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting