1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจคัดกรองโควิด-19 แก่เจ้าหน้าที่รถไฟและประชาชนทั่วไป ด้วยการตรวจแบบ ATK (Atigen Test Kit)

วันที่ 21 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ สถานีรถไฟอุบลราชธานี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจคัดกรองโควิด-19 แก่เจ้าหน้าที่รถไฟและประชาชนทั่วไป ด้วยการตรวจแบบ ATK (Atigen Test Kit) เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ซึ่งจากสถานการณ์ปัจจุบันของจังหวัดอุบลราชธานีพบว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุก ภายใต้นโยบาย "ตรวจให้มาก ตรวจให้ไว รีบคัดคนป่วยออกจากคนปกติ" ของจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายเกริกชัย ผ่องแพ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัด และนายแพทย์ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานีอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน  กองสาธารณสุขฯ

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting