1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในอาคารจอดรถตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ แห่งที่ 1

ประชุมผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในอาคารจอดรถตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ แห่งที่ 1

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 9.00 น. ณ ศาลาประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบได้ประชุมผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในอาคารจอดรถตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ แห่งที่ 1 เพื่อชี้แจงระเบียบแนวทางการจัดสรรแผงขาย, บูตจำหน่ายสินค้า และล็อคตลาด ภายในอาคารตลาดและที่จอดรถ 2 ชั้น (อาคารตลาดหลังใหม่) ให้แก่ผู้ประกอบการได้รับทราบเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบ โดยมีนายณรงชัย  ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยน.ส.สุนทรี บางภู่ภมร ผู้อำนวยการกองคลัง, นางรุ่งนภา  ทับหนองฮี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และนางธิติมา  โคตรุโร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ร่วมประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ เทศบาลเมืองวารินชำราบได้ดำเนินการปรับปรุงบริเวณลาดจอดรถและอาคารที่พักผู้โดยสาร เป็นอาคารตลาดและที่จอดรถ 2 ชั้น พร้อมทั้งลานอเนกประสงค์และอาคารพาณิชย์  ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยทางเทศบาลได้กำหนดวันย้ายเข้าอาคารในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 และจะดำเนินการเก็บเต็นท์ผู้ประกอบการที่อยู่บริเวณหน้าตลาดในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556

  กองคลัง

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting