1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา


วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นางญาณผกา สาธิมา หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3, นางจิระวดี ผ้าลายทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และน.ส.ชนัญญา ศุภลักษณ์ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่คณะครูโรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา  เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนรูปแบบ On Site โดยมี นางวิภาดา แก้ววิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมอาคาร 80 ปี คุณแม่คิม สุภัควงศ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน  กองสาธารณสุขฯ
ไม่สามารถ feed URL ที่ระบุไว้ได้.

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting