1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยการตรวจแบบ ATK (Atigen Test Kit) ในพื้นที่ชุมชนหาดสวนยา ณ โรงเรียนบ้านหาดสวนยา

วันที่ 3 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี , และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยการตรวจแบบ ATK (Atigen Test Kit) ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุก แก่ผู้สัมผัสโรคในกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสี่ยงสูง และประชาชนทั่วไป จำนวน 200 คน​ ในพื้นที่ชุมชนหาดสวนยา ณ โรงเรียนบ้านหาดสวนยา

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
  กองสาธารณสุขฯ

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting