1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ต้อนรับ นายประเดิม ภาคแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี ได้นำน้ำดื่ม 20 ลิตร จำนวน 150 แกลลอน

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี, และหัวหน้าส่วนการงาน ได้ให้การต้อนรับ นายประเดิม ภาคแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี ซึ่งได้นำน้ำดื่ม 20 ลิตร จำนวน 150 แกลลอน มามอบให้แก่ทางเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัย ในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นจากสถานการณ์อุทกภัย

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

  งานป้องกันฯ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting