1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่สำรวจตลาดสดวาริน เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


วันที่ 25 ตุลาคม 2564 นายสัมพันธ์ กุลพร สาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ลงพื้นที่ตรวจตลาดสดวาริน (ตลาดสดเทศบาล 1) เพื่อเตรียมกำหนดมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภายในตลาดสด
โดยเบื้องต้นในช่วงปิดตลาด 5 วัน ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม จะดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างภายในตลาดโดยหลังคาโปร่งแสง เพื่อเพิ่มความสว่างและให้สามารถระบายอากาศได้ดีขึ้น จำกัดทางเข้า-ทางออกตลาด จัดทำข้อมูลการฉีดวัคซีน และการตรวจ ATK สำหรับพ่อค้า แม่ค้า คนขับซาเล็ง และผู้ขับรถขนส่งสินค้า ซึ่งผู้ที่ผ่านการตรวจ ATKเป็นลบ  และฉีดวัคซีนครบโดส จะได้รับป้ายรับรองความปลอดภัยจากทางเทศบาล ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพ่อค้า แม่ค้า และผู้ที่มีมาใช้บริการ ถึงความปลอดภัยของตลาดสดวาริน

งานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  กองสาธารณสุขฯ
ไม่สามารถ feed URL ที่ระบุไว้ได้.

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting