1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชลประทาน


วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายบุญยง จินตะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมด้วย นางศศิธร แจ่มวัย ประธานกรรมการชุมชนชลประทาน, ผศ.ดร.อนุชา เพียรชนะ ผู้จัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, นางมัจฉา เมฆา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวารินชำราบ และคณะทำงานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชลประทาน ได้ให้การต้อนรับ นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และนายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชลประทาน ในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะภายในชุมชน สร้างชุมชนสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการขยะในชุมชนของอำเภอวารินชำราบ และจังหวัดอุบลราชธานี โดยเป็น 1 ใน 21 ชุมชน ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 1 โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ประเภทชุมชนขนานใหญ่ (กลุ่ม L) ประจำปี 2564

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองวิชาการและแผนงาน  กองสาธารณสุขฯ

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting