1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ลงพื้นที่สำรวจความลังเลในการฉีดวัคซีนและสนทนาสร้างแรงจูงใจเพื่อสนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนางอัจฉราพร ธนาบูรณ์ หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 1 ได้นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ทีมเยียวยาจิตใจ จากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ร่วมลงพื้นที่สำรวจความลังเลในการฉีดวัคซีนและสนทนาสร้างแรงจูงใจเพื่อสนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทั้งในด้านข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีน ผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน การเข้าถึงปัจจัยอื่นๆ ทีเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและเพิ่มการยอมรับการฉีดวัคซีนให้สูงขึ้น ณ ชุมชนกุดปลาขาว

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  กองสาธารณสุขฯ

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting