1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้บริการฉีดวัคซีนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป


วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนางจิระวดี ผ้าลายทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ให้บริการฉีดวัคซีนวัคซีนไข้หวัดใหญ่  ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ที่มีโรคประจำตัวและผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป เข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายและยังช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ได้อีกด้วย ณ บริเวณศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 1

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

  กองสาธารณสุขฯ

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting