1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมโครงการกิจกรรมรณรงค์ทำหมันสุนัขและแมวฟรี!

วันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 8.00 น. ที่หอประชุมประชาวาริน งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดโครงการกิจกรรมรณรงค์ทำหมันสุนัขและแมวฟรี! โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบที่มีสุนัขและแมวเพศเมีย นำสุนัขและแมวมารับบริการทำหมันได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมวภายในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ และยังเป็นการป้องกันโรคที่มากับสุนัขและแมวอย่างโรคพิษสุนัขบ้าด้วย ซึ่งประชาชนก็ได้ให้ความสนใจนำสุนัขและแมว มาเข้ารับการทำหมันกันเป็นจำนวนมากจนเกินกว่าจำนวนที่ได้กำหนดไว้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองสาธารณสุขฯ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting