1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แกนนำการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานของบุคลากรในเทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่6

วันที่ 9 มิถุนายน 2565  เวลา 09.00 น. นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แกนนำการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานของบุคลากรในเทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 6 โดยได้นำบุคลากรในเทศบาลเมืองวารินชำราบ จำนวน 50 คน เข้าร่วมพัฒนารูปแบบประกันการส่งเสริมสุขภาพวันทำงานรองรับสังคมผู้สูงอายุ และประเมินระดับคุณภาพชีวิต ภาวะสุขภาพตนเอง การรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งในการอบรมได้รับเกียรติจากนายแพทย์ศุภฤกษ์ สื่อรุ่งเรือง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องนอนหลับอย่างมีสุข และสุขภาพดี  และในส่วนของภาคบ่ายได้รับเกียร์จาก รศ.ดร.ประสิทธิ์ ลีระพันธ์ นักวิชาการอิสระ , ดร.รำไพ เกียรติอดิศร นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวิฒิ และนางสาวกิ่งพิกุล ชำนาญคง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่องรูปแบบการออมสุขภาพด้วยพหุโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองสาธารณสุขฯ

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting