1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

อบรมโครงการกำจัดพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี ประจำปีงบประมาณ 2565


วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยนางจิระวดี ผ้าลายทอง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้จัดการอบรมโครงการกำจัดพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในพื้นที่เสี่ยงสูงของจังหวัด ซึ่งอำเภอวารินชำราบเป็นหนึ่งในพื้นที่ดำเนินการของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวเสาวลักษณ์ โพธา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้


งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองสาธารณสุขฯ

สมัครสมาชิกสภาเด็กฯ


รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

Secured by Siteground Web Hosting