1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล

ลำดับ รายละเอียด ดาวน์โหลด
1 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ใบสมัครฯ
2 แบบสรุปประวัติการรับราชการฯ แบบสรุปฯ
3 หลักเกณฑ์ วิธีการ และรูปแบบในการเขียน ข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ฯ เอกสารแนบ 1
4 แบบแสดงผลงานด้านสมรรถนะหลักทางการบริหาร ฯ เอกสารแนบ 2


  ข่าวรับสมัครงาน

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting