1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลฯร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับและบรรยาพิเศษแก่คณะผู้รับการอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 61

วัน ที่ 21 สิงหาคม 2556 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมศาลาประชาวาริน คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบนำโดย นายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 61  วิทยาลัยมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานยังพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายวันชัย  สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวให้การต้อนรับ ในการนี้ นายวันชัย  สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฯยังได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายสรุปถึงทิศทางด้าน เศรษฐกิจของจ.อุบลราชธานีกับการเปิดประชาคมอาเซียน พร้อมกันนี้นายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ยัง ได้ร่วมบรรยายสรุปในเรื่อง การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อให้ความรู้แก่คณะศึกษาดูงานถึงแนวทางและกระบวนการกำจัดขยะของเทศบาล เมืองวารินชำราบ จากนั้นทางคณะได้เดินทางไปยังโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อเยี่ยมชมโครงการต่างๆในการจัดการขยะของเทศบาลเมืองวารินชำราบในการ บริหารจัดการขยะ โดยมีนายนิติพันธ์  แสนสุข นักวิชาการสุขาภิบาล  นำคณะเยี่ยมชมพื้นที่ภายในโครงการ


ณัฐพล  ทิพยรส  ข่าว/ภาพ  งานประชาสัมพันธ์  กองวิชาการและแผนงาน
  สำนักปลัดฯ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting