1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุภายในเขตเทศบาล ประจำปี 2556


  วันที่ 9 กันยายน 2556 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมเทพภักดี 1 อาคารสำนักทะเบียนท้องถิ่น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ได้จัดโครงการอบรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในเขตเทศบาล ประจำปี 2556 ตามนโยบายของผู้บริหารเทศบาลและจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเข้ารับการอบรม และได้รับเกียรติจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.อุบลราชธานี, สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี, สถานีตำรวจภูธรอำเภอวารินชำราบ และบริษัทกิจตรงยามาฮ่า จำกัด ซึ่งได้ส่งวิทยากรมาให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจากนายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี มาเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมด้วยณัฐพล  ทิพยรส  ข่าว/ภาพ  งานประชาสัมพันธ์  กองวิชาการและแผนงาน 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting