1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

มทบ.22 ร่วมกับรพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ส่งกำลังเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ

มทบ.22 ร่วมกับรพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ส่งกำลังเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ

จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบขณะนี้ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในชุมชนติดริมแม่น้ำมูล ทำให้ต้องอพยพชาวบ้านขึ้นมายังศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย งาตภัย และโคลนถล่ม บริเวณด้านข้างสำนักงานที่ดินอำเภอวารินชำราบ ซึ่งทางเทศบาลเองก็ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ สมาชิกอปพร. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขฯ และเจ้าหน้าที่กองช่าง ออกให้ความช่วยเหลือประชาชน แต่เนื่องจากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนมีเป็นจำนวนมาก ทางมณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จึงได้จัดกำลังพล และนำนักศึกษาวิชาทหารจากศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมสมทบออกให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย และทางโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ยังได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่กองทัพ ออกให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชนด้วยเช่นกัน ซึ่งทางเทศบาลเมืองวารินชำราบต้องขอขอบคุณในน้ำใจจากทางมณฑลทหารบกที่ 22 และโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ มา ณ ที่นี้ด้วย


ภาพโดย: ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 , ณัฐพล  ทิพยรส 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting