1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 30 กันยายน 2556 เวลา 11.00 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พล.อ.ต.สรชัย ชีวะกลินศักดิ์ ผู้อำนวยการกองงานพระวรชายาฯ เป็นผู้แทนพระองค์ เดินทางมามอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ประชาชนและพระภิกษุสงฆ์ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ณ หอประชุมประชาวาริน โดยมีนายวิรุจ วิชัยบุญ นายอำเภอวารินชำราบกล่าวรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ พร้อมด้วยนายสุทธินันท์  บุญมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี, นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ และหัวหน้าส่วนการงานทุกภาคส่วนร่วมให้การต้อนรับ   ในการนี้ยังได้ทั้งจัดให้มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร จากโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ, โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์, โรงพยาบาลวารินชำราบ และศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การตรวจรักษาผู้ประสบอุทกภัยที่มีอาการเจ็บป่วย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ราษฎรที่กำลังประสบอุทกภัย


ณัฐพล  ทิพยรส  ข่าว/ภาพ งานประชาสัมพันธ์  กองวิชาการและแผนงาน 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting