1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมพื้นที่น้ำท่วมและมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

วันที่ 30 กันยายน 2556 เวลา 15.00 น. ณ  ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย และโคลนถล่ม เทศบาลเมืองวารินชำราบ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายจารุพงศ์  เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม, พลตำรวจเอก ดร.พงศพัศ พงษ์เจริญ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยมีนายสุทธินันท์ บุญมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ หัวหน้าส่วนราชการและสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรในพื้นที่ให้การต้อนรับ ในการนี้นายสุทธินันท์ บุญมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดได้กล่าวรายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จากนั้น น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวให้นโยบายในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย ก่อนที่จะเดินไปลงเรือเพื่อตรวจเยี่ยมพื้นที่ที่น้ำท่วมในชุมชนเกตุแก้วและชุมชนท่าบ้งมั่ง พร้อมมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ยังคงอาศัยอยู่ในบ้าน พร้อมกันนี้ทางผู้แทนจากธนาคารออมสิน จ.อุบลราชธานี ยังได้นำถุงยังชีพมามอบให้แก่ทางเทศบาลเมืองวารินชำราบเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อไปณัฐพล  ทิพยรส  ข่าว/ภาพ  งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน 

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting