1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมกับธ.ออมสิน นำถุงยังชีพมอบให้แก่วัดที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในเขตเทศบาล

 เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมกับธ.ออมสิน นำถุงยังชีพมอบให้แก่วัดที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในเขตเทศบาล วันที่ 3 ตุลาคม 2556 เวลา 16.00 น. นายณรงชัย  ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายบุญยง  จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี, นางสุวิมล  ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน ได้เป็นตัวแทนของทางเทศบาล ร่วมกับตัวแทนจากธนาคารออมสินนำโดยคุณอนามัย  ประเปรียว ผู้จัดการออมสินภาค 12, คุณณศรชัย  จันโทวงษ์ ผู้จัดการธนาคารออมสินเขตอุบลราชธานี 2 และคุณธัชกร  กล่อมจิตร ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาวารินชำราบ  ได้เดินทางไปมอบถุงยังชีพและน้ำดื่มแก่วัดในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้แก่ วัดเสนาวงศ์ และวัดหาดสวนยา เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่พระภิกษุสงฆ์ และสามเณร ที่ยังคงจำพรรษาอยู่ที่วัดแม้จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย โดยทางเทศบาลจะได้ทยอยให้ความช่วยเหลือวัดที่ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบต่อไป


ณัฐพล  ทิพยรส  ข่าว/ภาพ  งานประชาสัมพันธ์  กองวิชาการและแผนงาน 

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting