1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

มูลินิธิสว่างบูชาธรรมสถานร่วมกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สมาคมจีนต่างๆและนสพ.จีนราย มอบข้าวสารและสิ่งของช่วยผู้ประสบอุทกภัย

  มูลินิธิสว่างบูชาธรรมสถานร่วมกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สมาคมจีนต่างๆและนสพ.จีนราย มอบข้าวสารและสิ่งของช่วยผู้ประสบอุทกภัย วันที่ 9 ตุลาคม 2556 เวลา 9.00 น. ณ ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย และโคลนถล่ม เทศบาลเมืองวารินชำราบ มูลินิธิสว่างบูชาธรรมสถานร่วมกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สมาคมจีนต่างๆและหนังสือพิมพ์จีนราย ได้นำข้าวสารและสิ่งของมามอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบจำนวน 1000 ชุด เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย ในการนี้นางนภา ศกุนตนาค รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ยังได้มาให้กำลังใจแก่ผู้ประถสบอุทกภัยและร่วมมอบสิ่งของแก่ประชาชนด้วย โดยมีนายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานถึงสถานการณ์อุทกภัย


ณัฐพล  ทิพยรส ข่าว/ภาพ  งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน 

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting