1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

บริษัท SCG จำกัด ร่วมกับศิริมหาชัยโฮมมาร์ท มอบสุขากระดาษช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

 บริษัท SCG จำกัด ร่วมกับศิริมหาชัยโฮมมาร์ท มอบสุขากระดาษช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วันที่ 10 ตุลาคม 2556 เวลา 10.00 น. บริเวณหน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บริษัทเอสซีจีจำกัด โดยมูลนิธิเอสซีจี ร่วมกับศิริมหาชัยโฮมมาร์ท ได้นำสุขากระดาษมามอบให้แก่ทางเทศบาลเมือวารินชำราบ พร้อมกันนี้ยังได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 20,000 บาท เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยมีนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี, นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี, นายวิเชียร ศูภลักษณ์ สมาชิกาสภาเทศบาล และนางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล ทำการรับมอบจากตัวแทนศิริมหาชัยโฮมมาร์ท


ณัฐพล  ทิพยรส  ข่าว/ภาพ งานประชาสัมพันธ์  กองวิชาการและแผนงาน

 

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting