1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2556

วันที่ 22 ตุลาคม เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน สมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบในฐานะประธานสมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัด อุบลราชธานี ได้จัดการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2556 โดยมีนายกเทศบาล ปลัดเทศบาล และผู้แทนของแต่ละเทศบาลเข้าร่วมการประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งในที่ประชุมทางท่านประธานได้แจ้งข่าวสารต่างๆจากทางสมาคมสันนิบาตแห่ง ประเทศไทยให้แก่ทางสมาชิกได้รับทราบ  และหารือในเรื่องงบประมาณค่าใช้จ่ายของเทศบาลในจังหวัดอุบลราชธานี  พร้อมกันนี้ในที่ประชุมยังได้หารือในการเตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุมสันนิบาต เทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่กำลังจะมีขึ้นในเร็วๆนี้


ณัฐพล  ทิพยรส  ข่าว/ภาพ งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน  สำนักปลัดฯ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting