1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น ประจำปี 2566 (หลักสูตรปลูกผักสวนครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรเลี้ยงไก่ไข่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนมีการพึ่งพาตนเอง ผลิตอาหารไว้กินเองในครัวเรือน)

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ วัดดอนงิ้ว  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น ประจำปี 2566 (หลักสูตรปลูกผักสวนครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรเลี้ยงไก่ไข่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนมีการพึ่งพาตนเอง ผลิตอาหารไว้กินเองในครัวเรือน) โดยการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษภายในชุมชน นอกจากจะช่วยลดรายจ่ายแล้ว ยังนำมาเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว โดยมีประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ซึ่งในการอบรมได้รับเกียรติจากนางสาวจุฬาภรณ์ ทองปน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ และทีมงาน มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ สำหรับในพิธีเปิดโครงการนั้นได้รับเกียรติจากนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี มาเป็นประธาน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงานร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ

ขอบคุณสำนักงานปศุสัตว์อำเภอวารินชำราบและบริษัทก้าวหน้าไก่สด​ ได้นำไก่มาสาธิตแนะนำการเลียงไก่ และการฉีด วัคซีน และได้มอบไก่ไข่ให้กับชุมชน  จำนวน  33  ตัวให้กับทางชุมชน

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองสวัสดิการและสังคม
Secured by Siteground Web Hosting