1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ได้รับโล่เกียรติคุณ "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" รางวัล สร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ได้รับโล่เกียรติคุณ "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" รางวัล สร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2566


วันที่ 24 ตุลาคม 2566 นางเรืองรอง อวยชัย ครูชำนาญการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ซึ่งได้รับโล่เกียรติคุณ "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" รางวัล สร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2566 โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี จากนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี


  ข่าวสารสถานศึกษา
Secured by Siteground Web Hosting