1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

บรรยากาศการซักซ้อมนักเรียนระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ "บัณฑิตน้อย" ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. บรรยากาศการซักซ้อมนักเรียนระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย "บัณฑิตน้อย" ประจำปีการศึกษา 2566 โดยจะมีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนในวันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมประชาวาริน

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองการศึกษา
Secured by Siteground Web Hosting