1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะกรรมการโครงการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่นประจำปี 2557 เข้าตรวจประเมินสำนักทะเบียนฯ รอบแรก


วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 11.00 น. นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยนางอุไร ซามาตย์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการโครงการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2557 (รอบแรก) ซึ่งได้เดินทางมาตรวจประเมินสำนักทะเบียนเทศบาลเมืองวารินชำราบ ในการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2557 เพื่อคัดเลือกสำนักทะเบียนท้องถิ่นดีเด่นในระดับจังหวัดและระดับภาค ก่อนที่จะส่งเข้าคัดเลือกเพื่อรับรางวัลระดับประเทศต่อไป

สำหรับ โครงการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่นนี้ ทางกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์ให้สำนักทะเบียนได้มีการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการบริการให้มีประสิทธิภาพตลอดจนประชาชนได้รับการบริการที่ดี และเกิดความพึงพอใจในการบริการของภาครัฐ รวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนด้วย


งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน  สำนักปลัดฯ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting