1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ออกให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้ความเดืออดร้อนจากพายุฝนฟ้าคะนอง


เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองช่าง เทศบาลเมืองวารินชำราบ ออกให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุพายุฝนฟ้าคะนอง เมื่อคืนวันที่ 12 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งพบว่ามีต้นไม้ล้มทับบ้านเรือน และกีดขวางทางจราจร ในหลายจุด รวมถึงล้มพาดสายไฟแรงสูงส่งผลให้มีไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง  โดยในเช้าวันนี้ (13 พฤษภาคม 2567) ทางเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองวารินชำราบได้เข้าเคลียร์พื้นที่ตัดต้นไม้ เพื่อคืนสภาพการจราจร และที่พักอาศัยให้แก่ประชาชน ขณะที่ทางกองสวัสดิการสังคม ได้เปิดรับลงทะเบียนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัยเพื่อขอรับการช่วยเหลือต่อไป

ประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือจากเหตุสาธารณภัย สามารถแจ้งได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทรศัพท์หมายเลข 0 4532 1523, 0 4532 1999 หรือสายด่วน 199 ตลอด 24 ชม.


งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  งานป้องกันฯ
Secured by Siteground Web Hosting