1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

โครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มแม่บ้านและเพิ่มศักยภาพสตรี ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2567 “หลักสูตรการทำตะกร้าสานเส้นพลาสติก”

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายอุทัย วะรงค์ ปลัดเทศบาล ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มแม่บ้านและเพิ่มศักยภาพสตรี ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2567 “หลักสูตรการทำตะกร้าสานเส้นพลาสติก” โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อพัฒนาต่อยอดในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจต่อไป ซึ่งในการอบรมได้รับเกียรติจากดมิศรา ตะกร้าสาน มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ สำหรับในพิธีเปิดโครงการนั้นได้รับเกียรติจากนายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มาเป็นประธาน พร้อมด้วยโดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองสวัสดิการและสังคม
Secured by Siteground Web Hosting