1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับ เทศบาลตำบลนาแก จังหวัดนครพนม ในการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะ Zero Waste ณ ชุมชนชลประทาน


วันที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมด้วย คณะทำงานศูนย์การเรียนรู้ฯ ชุมชนชลประทาน และนายรชต ศุภโกศล นักพัฒนาธุรกิจยูนี่จังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่ จากเทศบาลตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม  นำโดย นายธวัชชัย มณีกุลทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลนาแก ซึ่งได้นำผู้นำชุมชนเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนชลประทาน ซึ่งเป็นชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบที่ประสบความสำเร็จในการลดปริมาณขยะภายในชุมชน  โดยเป็นชุมชนต้นแบบภายใต้โครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste ด้วยการนำขยะมารีไซเคิลผลิตเป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ อาทิ ถังขยะลดโลกร้อน,ไม้กวาดจากขวดพลาสติก, เสื่อจากถุงพลาสติก, ผ้ากันเปื้อนจากป้ายไวนิล, เตาชีวมวลจากหม้อหุงข้าวที่ไม่ใช้แล้ว เป็นต้น ซึ่งช่วยลดปริมาณขยะในชุมชนที่จะต้องนำไปกำจัดต่อไป

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting