1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี เข้าศึกษาดูงานภาพรวมการบริหารงานภายใต้ธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองวารินชำราบ


วันที่ 26 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบนำโดยนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย น.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล, นางอรุณรัตน์ วิมลสุข รองปลัดเทศบาล, นายวิเศษ หิรัญเทศ ผู้อำนวยการกองการศึกษา, น.ส.สุนทรี บางภู่ภมร ผู้อำนวยการกองคลัง, นางศิรินญา รัตนกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และพนักงานเทศบาล ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี นำโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ซึ่งได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงาน ลูกจ้าง และผู้นำหมู่บ้าน เดินทางมาศึกษาดูงานในส่วนของภาพรวมการบริหารงานภายใต้ธรรมาภิบาลของเทศบาล เมืองวารินชำราบ ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ 2557 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้ดียิ่งๆขึ้นไป


งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน  สำนักปลัดฯ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting