1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมไร้ที่พึ่ง ในการทำบัตรประจำตัวประชาชน

วันที่ 27 มิถุนายน 2567  เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมไร้ที่พึ่ง ในการทำบัตรประจำตัวประชาชน และส่งต่อสำนักงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อทำการคุ้มครองเข้ารับบริการในสถานสงเคราะห์ของรัฐตามสิทธิต่อไป พร้อมกันนี้นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี  พร้อมด้วยนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี ได้มอบบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งเป็นบัตรประจำตัวประชาชนใบแรก โดยมีนางรุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล, นางสาวปริยา วงศ์กาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม , นางสาวเกสรา ขันทวี หัวหน้าฝ่ายทะเบียนราษฏรและบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองวารินชำราบ เป็นสักขีพยาน

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองสวัสดิการและสังคม
Secured by Siteground Web Hosting