1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลสมเด็จ ในการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้


วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 9.30 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองคลัง เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งนำโดย  นางสาวอัจฉราลักษณ์ สุวภักดิ์ นายกเทศมนตรี ในการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567  ในการนี้ นางทิพวัน เกตุสิริ ผู้อำนวยการกองคลัง ได้เป็นวิทยากรบรรยายในเรื่องการเพิ่มฐานข้อมูลภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในการยกระดับการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น และการกระตุ้นการชำระภาษี ประจำปี 2566 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ในการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผศ.รจนา คำดีเกิด จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมให้การต้อนรับและพบปะพูดคุยกับทางคณะศึกษาดูงานด้วย


งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองคลัง
Secured by Siteground Web Hosting