1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ให้โอวาทนักเรียนจะเดินทางไปร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2567 จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 น. ณ อาคารสำนักงานใหม่ เทศบาลเมืองวารินชำราบ คณะผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้ฝึกสอน ได้นำนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้าพบและรับฟังโอวาทจากนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ เนื่องในโอกาสที่นักเรียนจะเดินทางไปร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2567 ที่จังหวัดอุดรธานี ในระหว่างวันที่ 11 - 13 กรกฎาคม 2567 เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประเทศ ในระหว่างวันที่ 2 - 5 กันยายน 2567 ณ เทศบาลนครเชียงใหม่ ต่อไป


งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองการศึกษา
Secured by Siteground Web Hosting