1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ปลัดเทศบาลนำหัวหน้าส่วนการงาน ผู้บริหารสถานศึกษา และพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบเข้าอวยพรวันคล้ายวันเกิดนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี

วันที่ 11 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องทำงานนายกเทศมนตรี น.ส.วีรวรรณ  เตียวสกุล ปลัดเทศบาลได้นำคณะหัวหน้าส่วนการงาน พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล  เข้าอวยพรนายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี  เนื่องในวันคล้ายวันเกิดพร้อมมอบกระเช้าดอกไม้และวัตถุมงคลเป็นของขวัญ ก่อนที่จะรวมกันร้องเพลงอวยพรวันเกิด  และนายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้กล่าวให้โอวาทพร้อมมอบวัตถุมงคลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน

 

งานประชาสันพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน
  สำนักปลัดฯ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting