1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

บ้านมิตรไมตรี และพันธมิตร ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการสถานีสวัสดิการ"บริการทั่วถึง เป็นที่พึ่งประชาชน"

วันที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 8.30 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หอชมเมืองวารินชำราบ บ้านมิตรไมตรีอุบลราชธานี พร้อมดัวยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้แก่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.อุบลราชธานี, ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 74 อุบลราชธานี, สถานฟื้นฟูสมรร๔ภาพคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส, นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่, และบ้านพักเด็กและครอบครัวอุบลราชธานี ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการสถานีสวัสดิการ"บริการทั่วถึง เป็นที่พึ่งประชาชน" เพื่อให้ประชานในชุมชนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการตามจำเป็นขั้นพื้นฐานด้าน สวัสดิการสังคม โดยเฉพาะผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้สูงอายุ ซึ่งในพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจากนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบมาเป็นประธานในพิธีเปิด สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การให้บริการด้านสวัสดิการสังคม อาทิ การให้บริการตัดผม โดยวิทยาลัยเพาะช่างอุบลราชธานี กิจกรรมเล่นเกมส์แจกของรางวัล, การมอบเงินสงเคราะห์ฯและของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน และการแสดงรำวงย้อนยุคจากชมรมผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลเมืองวารินชำราบ

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน  กองสวัสดิการและสังคม

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting