1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล

ลำดับ รายละเอียด เอกสารแนบ
1 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ เอกสารหมายเลข 1
2 หลักเกณฑ์ วิธีการ และรูปแบบในการเขียนข้อเสนอ
เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ และผลงานฯ
เอกสารหมายเลข 2
3 เงื่อนไขหลักสูตรและวิธีการคัดเลือก เอกสารหมายเลข 3  ข่าวรับสมัครงาน

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting