1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ผู้บริหารเทศบาลเมืองวารินชำราบลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุไฟไหม้ป่าข้างทางบริเวณชุมชนหาดสวนยา


สืบเนื่องจากเทศบาลเมืองวารินชำราบได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้ป่าข้างทางบริเวณ ชุมชนหาดสวนยาเมื่อวันที่ 15 เมษายน ที่ผ่านมา โดยทางงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งทีมเจ้าหน้าที่และรถดับเพลิงเข้า ควบคุมสถานการณ์ไปแล้วนั้น พบว่ายังคงมีกลุ่มควันไฟคุกรุ่นอยู่ตลอด วันนี้ (17 เมษายน 2558) เวลา 10.00 น. นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล จึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุดังกล่าว ซึ่งเมื่อไปถึงพบว่ากลุ่มควันส่วนใหญ่ได้เบาบางลงแล้ว แต่ยังคงมีกลุ่มควันเล็กๆพุ่งขึ้นมาในบางจุด โดยสภาพของพื้นที่ที่เกิดเหตุเป็นป่ารก และด้านในมีลักษณะเป็นสระน้ำซึ่งมีเศษใบไม้ กิ่งไม้ และรากไม้แห้งอันเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทับถมกันเป็นจำนวนมาก จากการสอบถามเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯได้ให้ข้อมูลว่า จากสภาพของพื้นที่เกิดเหตุฯเป็นป่ารกมีต้นไม้ขึ้นเป็นจำนวนมากทำให้การทำงาน ของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความลำบากเพราะต้องเดินเท้าเข้าไป ประกอบกับมีเศษใบไม้ กิ่งไม้ทับถมกันเป็นจำนวนมากจึงทำให้เกิดการไหม้ภายในพื้นด้านล่าง และโพรงโดยรอบพื้นที่ จึงยังคงมีควันพวงพุ่งขึ้นมาในบางจุด ซึ่งดับได้ยากและต้องใช้เวลา เพราะขุดพลิกหน้าดินที่มีกิ่งไม้ใบไม้ทับถมขึ้นมาแล้วจึงใช้เครื่องฉีดน้ำ แบบรดน้ำผักดับควันไฟแทนสายดับเพลิง

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน 

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting