1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค่ายศึกษาดูงานด้านธรรมาภิบาลและนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยครบวงจร

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค่ายศึกษาดูงานด้านธรรมาภิบาลและนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยครบวงจร :  วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา นำคณะโดยนายอาจ จิตจัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านจัดการธรรมาภิบาลและนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยครบวงจร เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทำงานระหว่างหน่วยงานส่วนท้องถิ่นด้วยกัน

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน


  สำนักปลัดฯ

สมัครสมาชิกสภาเด็กฯ


รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

Secured by Siteground Web Hosting