1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2558 หลักสูตรการทำครีมบำรุงผิวกาย และสเปรย์ตะไคร้กันยุง


วันที่ 30 มิถุนายน 2558 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมฝึกอาชีพในโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนา เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2558 หลักสูตรการทำครีมบำรุงผิวกาย และสเปรย์ตะไคร้กันยุง เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้แก่คนในชุมชน รวมถึงเป็นส่งเสริมให้คนในชุมชนเกิดการรวมกลุ่มการเรียนรู้สามารถพึ่งพาตนเองได้ เพื่อรองรับการเปิดตลาดการค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นการส่งเสริมเศรฐกิจการค้าการลงทุน ส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้มีศักยภาพ โดยในพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจากนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี, สมาชิกสภาเทศบาล, น.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล, นางอรุญรัตน์ วิมลสุข รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงานร่วมเป็นเกียรติ ในส่วนของวิทยากรในการอบรมอาชีพในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณอนวัช สุขไพเราะ พร้อมทีมงาน จากร้านวารินเคมีภัณฑ์มาเป็นวิทยากรให้ความรู้

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน


  กองสวัสดิการและสังคม

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting