1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Promo 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Vivamus id massa. Ut a sapien in purus tempor lacinia.

Promo 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Vivamus id massa. Ut a sapien in purus tempor lacinia.

Promo 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Vivamus id massa. Ut a sapien in purus tempor lacinia.

Promo 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Vivamus id massa. Ut a sapien in purus tempor lacinia.

Promo 5

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Vivamus id massa. Ut a sapien in purus tempor lacinia.

Promo 6

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Vivamus id massa. Ut a sapien in purus tempor lacinia.

User 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Vivamus id massa. Ut a sapien in purus tempor lacinia.

User 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Vivamus id massa. Ut a sapien in purus tempor lacinia.

User 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Vivamus id massa. Ut a sapien in purus tempor lacinia.

Content 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Vivamus id massa. Ut a sapien in purus tempor lacinia.

Content 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Vivamus id massa. Ut a sapien in purus tempor lacinia.

กลุ่มชาวบ้านชุมชนเกตุแก้วบ้านมั่นคงเข้าปรึกษานายกเทศมนตรี กรณีอบจ.อุบลราชธานีจะดำเนินการสร้างถนนตัดพื้นที่ชาวบ้าน

สืบเนื่องจากวานนี้ (13 กรกฎาคม 2558) ได้มีกลุ่มชาวบ้านจากชุมชนเกตุแก้วและบ้านมั่งคงได้เดินทางไปยังศาลากลาง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อยื่นหนังสือร้องเรียนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจะดำเนินการสร้างถนนตัดผ่านใน พื้นที่ของชาวบ้านชุมชนเกตุแก้ว ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทางชุมชนได้ยื่นเรื่องขอโฉนดชุมชนและยังอยู่ในขั้นตอนของ การดำเนินการอยู่นั้น  ในวันนี้ 14 กรกฎาคม 2558 เวลา 11.00 น. ทางตัวแทนกลุ่มชาวบ้านชุมชนเกตุแก้วบ้านมั่นคงจึงได้มาขอเข้าพบนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ เพื่อขอคำปรึกษาในการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งทางนายกเทศมนตรีจะได้ดำเนินการประสานกับทางอบจ.เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้น และได้มอบหมายให้ทางกองช่างโดยนายสุรศิริ อรุณฤฏษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ที่เป็นปัญหากับทางอบจ.เพื่อหาทางช่วย เหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนอีกทางหนึ่งด้วย

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน


 

User 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Vivamus id massa. Ut a sapien in purus tempor lacinia.

User 5

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Vivamus id massa. Ut a sapien in purus tempor lacinia.

User 6

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Vivamus id massa. Ut a sapien in purus tempor lacinia.

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

Left

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Vivamus id massa. Ut a sapien in purus tempor lacinia.
  • ป้ายโฆษณา

Left ( Suffix = style1 )

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Vivamus id massa. Ut a sapien in purus tempor lacinia.

Left ( Suffix = style2 )

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Vivamus id massa. Ut a sapien in purus tempor lacinia.

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

เข้าสู่ ระบบฯ

เข้าสู่ ระบบฯ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดบริการด้านสาธารณสุขด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Who's Online

เรามี 61 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Bottom 6

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Vivamus id massa. Ut a sapien in purus tempor lacinia.
Secured by Siteground Web Hosting