1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะกรรมการชุมชนแหลมทอง

คณะกรรมการชุมชนแหลมทอง

รูปภาพ
ชื่อ - สกุล
 ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
ที่อยู่


จ.ส.อ.พีระพงษ์ ต่อโชติ
ประธานกรรมการชุมชน
083-371 5527
24/1 ถ.เทศบาล14


พ.ท.ประวรรณ สาลัง
รองประธานกรรมการชุมชน
085-025 3719

13 ถ.เทศบาล15

นายชัยยนต์ พวงจินดา
กรรมการฝ่ายปกครองชุมชน
087-4421963
33/1 ถ.เทศบาล15


นางกรรณิกา

พรหมประดิษฐ์

กรรมการฝ่ายคลังชุมชน
089-250 7693
26/3 ถ.เทศบาล14


นางเคนมะณี สู่สุข

กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคมชุมชน
083-7967460
93 ถ.เทศบาล14

นางคำสี พาสว่าง

กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชุมชน
081-6607768
30/2 ถ.เทศบาล14
นางสุพิศ ธรรมคำ
กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชน
045-323933
39 ถ.เทศบาล15

นายสมบูรณ์ พันธ์ศรี
กรรมการฝ่ายการศึกษาและวัฒนาธรรมชุมชน
085-9467393
20 ถ.เทศบาล17

นางเกศิณีญาพร มอญชี

กรรมการเลขานุการชุมชน
086-2651868
22/3 ถ.เทศบาล17


ที่ตั้ง

ทิศเหนือ ติดกับชุมชนอยู่เย็น

ทิศใต้ ติดกับชุมชนหนองกอก

ทิศตะวันออก ติดกับชุมชนแสนสำราญ

ทิศตะวันตก ติดกับชุมชนหนองบก

ประชากร

ชาย 866 คน

หญิง 973 คน

รวม 1,839 คน

จำนวนครัวเรือน

616 ครัวเรือน

  คณะกรรมการชุมชน
ไม่สามารถ feed URL ที่ระบุไว้ได้.

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting